คุณครูผู้บริหาร

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
st1

ครูเล็ก ดร.ภัทราวดี มีชูธน

ผู้รับใบอนุญาต

st2

ดร.หลุยส์ อัมสุทธิ

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ

st3

นางสาวสุภาพร กำภู ณ อยุธยา

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คุณครูด้านวิชาการ

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
st4

ครูป้ำ บุญญาณิศา ตันติพิบูลย์

ภาษาไทย

st5

คุณอังคณา ณ ลำปาง

ภาษาอังกฤษ

st6

ครูกั๊ก วรรณศักดิ์ สิริหล้า

สังคมศึกษา

st7

ครูโชค นายสิทธิโชค แสงอ่อน

ประวัติศาสตร์

st8

ครูป๊อป นางสาวฐิติกา พึ่งสังข์

ภาษาไทย

st9

ครูเบนซ์ สุนิศา เกตุทา

คณิตศาสตร์

st10

ครู Cassie Kirkeby

ภาษาอังกฤษ

st11

ครูกบ ฐิติ สุขพันธ์

วิทยาศาสตร์

คุณครูด้านศิลปะ และกิจกรรม ชมรม

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
st12

ครูพี่นาย คุณมานพ มีจำรัส

ศิลปาธร

st13

ครูนวล ณีรนวล วงศ์นิวัติขจร

คหกรรม

st14

ครูเมย์ คุณภัทรวรินทร์ ทิมกุล

สอนทำอาหาร

st15

ครูแอน ศรินประภา ภัทรจินดา

รำไทย

st16

ครูมังกร ทิมกุล

ยิวยิตสุ

st17

ครูเอ๋ ธนิศา ดุรงคเวโรจน์

ดนตรีสากล

st18

ครูเพชร สุชาดา ช่องสว่าง

Body Movement

st19

ครูโด้ นายณัฐชัย คำจันทร์

ศิลปะ

st20

ครูอาร์ท นายพีรัช ดวงดารา

ดนตรีสากล

st21

ครูแหลม คุณอดิศักดิ์ ทองแก้ว

Basketball

st22

ครูกุ๊กไก่ สาวิตรี นารี

เทนนิส

st23

ครูโฟน นายนฤฤทธิ์ ดวงไข

กีฬา

st24

ครูต้อง ณรงค์ศักดิ์ แย้มสุวรรณ

ดนตรีไทย

st25

ครูบอย มิ่งขวัญ สีดาราษฎร์

เกษตร

คุณครูระดับชั้นประถมศึกษา

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
st3

นางสาวสุภาพร กำภู ณ อยุธยา

st26

นางสาวตระหนักจิตต ทองมี

st27

นางสาวสุนิสา จันทร์ดี

st28

นางสาวขวัญตา จงสกุลรุ่งโรจน์

st29

นางสาวชุตินารถ ชัชอานนท์

st30

นางสาวนที จงมีสุข

st31

ครูเอม ปิยวัน แย้มถนอม

st32

ครูน้ำแข็ง ภมรเพชร ภู่ภักดี

st33

ครูรุ้ง ณัฐการณ์ ทองดอนพุ่ม