คุณครูผู้บริหาร

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
IMG_0995

ดร.ภัทราวดี มีชูธน (ครูเล็ก)

ผู้รับใบอนุญาต

st2

ดร.หลุยส์ อัมสุทธิ (ครูหลุยส์)

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ

IMG_1149

นางกนิษฐา สุขสวัสดิ์ชน (ครูตุ๊กตา)

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คุณครูแผนกเตรียมอนุบาลและอนุบาล

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
IMG_1156

นางสาวขวัญตา จงสกุลรุ่งโรจน์ (ครูตา)

ครูประจำชั้นอนุบาล 3

IMG_1129

นางสาวณัฐการณ์ ทองดอนพุ่ม (ครูรุ้ง)

ครูประจำชั้นอนุบาล 2

IMG_1154

นางสาวนที จงมีสุข (ครูมะระ)

ครูประจำชั้นอนุบาล 1

IMG_1194

นางสาวสุนิสา จันทร์ดี (ครูนุ่น)

ครูประจำชั้นอนุบาล 1 และครูวิชาศิลปะ

IMG_1153

นางสาวอังคณา ณ ลำปาง (ครูแนน)

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ครูวิชาภาษาอังกฤษ

IMG_1155

นางสาวอทิติยา กล่ำทอง (ครูฝ้าย)

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

คุณครูแผนกประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

กลุ่มวิชาพื้นฐาน

IMG_1199

นายเบนจามิน โอลิเวอร์ ดักลาส ดีคอน

(ครูเบน) ครูประจำชั้น ป.1-2 ครูวิชาภาษาอังกฤษ

ครูเจมส์

นายเจษฎา ภักดีวานิช (ครูเจมส์)

ครูผู้ช่วยวิชาภาษาไทย

IMG_1197

นางสาวเคริส์ตี้ เฮนรี่ (ครูเคริส์ตี้)

ครูประจำชั้น ป.3-4 ครูวิชาภาษาอังกฤษ

IMG_0995

ดร.ภัทราวดี มีชูธน (ครูเล็ก)

ครูวิชาภาษาอังกฤษ

234943

นายไมเคิล เคต้า (ครูไมเคิล)

ครูประจำชั้น ป.5-6 ครูวิชาภาษาอังกฤษ

IMG_1152

นางสุนศา เกตุทา (ครูเบ็นซ์)

ครูวิชาคณิตศาสตร์

ครูบิว

นางสาวพัดชา ทรัพย์สิน (ครูบิว)

ครูผู้ช่วยวิชาภาษาไทย

S__6823955

นายกนกพล หลำเหม (ครูราเชนทร์)

ครูวิชาสังคมศึกษา

ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ (1)

มูฮัมหมัดอิกรอม เจ๊ะอารงค์ (ครูอัฟฟาน)

ครูวิชาภาษาไทย

S__47308830_0(1)

นายอัศวเทพ มากชุม (ครูอุ๊)

ครูวิชาวิทยาศาสตร์

S__48373775_0

ครูชญาภา เด่นกองพล (ครูชุ้ง)

ครูวิชาวิทยาศาสตร์ / คณิตศาสตร์

S__47308831_0(1)

ครูวิรัลพัชร จรัลเพชร (ครูอาร์ต)

ครูวิชาภาษาไทย

S__47308832_0(1)

Ms.Janet Elaine Cunliffe (ครูแจน)

ครูวิชาภาษาอังกฤษ

กลุ่มวิชาศิลปะ ดนตรี และกีฬา

IMG_1144

นายณัฐชัย คำจันทร์ (ครูโดโด้)

ครูวิชาศิลปะ

IMG_1141

นายขจรยศ ทาสา (ครูอิคคิว)

ครูวิชาดนตรีสากลและขับร้องประสานเสียง

IMG_1142

นายนฤฤทธิ์ ดวงไข (ครูโฟน)

ครูวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

IMG_1146

นายอดิศักดิ์ ทองแก้ว (ครูแหลม)

ครูวิชาพลศึกษา

crukk

นางสาวสาวิตรี นารี (ครูกุ๊กไก่)

ครูวิชากีฬาเทนนิส

S__48398344_0

ครูภัทรกร ภัทรนาวิก (ครูเฟียน)

ครูวิชาดนตรี

S__47308829_0(1)

ครูธนบูรณ์ ปิ่นปัญญากุล (ครูเม้ย)

ครูวิชาดนตรีไทย

S__50864207

ครูสาธิมา พุ่มศิริ (ครูปอ)

ครูวิชาย้อมคราม

กลุ่มวิชาการงานอาชีพ เทคโนโลยี และการแนะแนว

crumay

นางสาวภัทรวรินทร์ ทิมกุล (ครูเม)

ครูวิชาคหกรรม

IMG_1069

นายฉัตรดนัย รังษีบุตร (ครูดั๊ม)

ครูวิชาคอมพิวเตอร์

S__29392935

นางสร้อยทิพย์ ธีรานุวรรตน์ (ครูนก)

ครูวิชาการบัญชี

คุณครูแผนกวิชาการ ทะเบียน วัดประเมินผล และกิจการนักเรียน

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
IMG_1154

นางสาวนที จงมีสุข (ครูมะระ)

ฝ่ายทะเบียน

S__6823955

นายกนกพล หลำเหม (ครูราเชนทร์)

ฝ่ายวิชาการ

แผนกธุรการและเจ้าหน้าที่โรงเรียน

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน
IMG_1218

นางสาวพรรณณี แจ่มสว่าง (คุณปุ้ย)

ฝ่ายบัญชีการเงินและบุคคล

IMG_1216

นางสาวสริญทร เย็นฉ่ำ (คุณย่า)

ฝ่ายการเงิน

IMG_0996

นางสาวปุณยภา ด่านวิไล (ครูส้มโอ)

ฝ่ายรับสมัคร

IMG_1217

นางสาวพรรณพร พูลเกษม (คุณฝน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

S__30154773

นางสาวจินตนา สุขปลอด (คุณบี)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

IMG_1069

นายฉัตรดนัย รังษีบุตร (ครูดั๊ม)

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

S__47308827_0(1)

นางสาวธารา แม็คเกียร์ (ครูธารา)

ฝ่าย Hub Of Education Hua Hin

S__48373774_0

ครูวิชุดา สดใส (คุณป๊อกกี้)

ผู้ดูแลหอนักเรียน