โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

"เป็นโรงเรียนแนวทางเลือกใหม่ ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ สามารถนำทั้งศาสตร์และศิลป์ มาผสมผสานในการดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันโลก และเติบโตเป็นบุคลากร ที่มีคุณภาพในทุกสาขาวิชาชีพ ดิฉันหวังว่า โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน แห่งนี้จะเป็นสถานศึกษาที่สามารถสร้างสรรค์บุคลากรที่มีความสำเร็จ และมีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม ด้วยความภาคภูมิใจ อยู่ในระดับแนวหน้า"

ภัทราวดี มีชูธน

ผู้ก่อตั้ง, ผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน