กิจกรรมและชมรมของโรงเรียน

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

ทางโรงเรียนมีกิจกรรมและชมรมให้นักเรียนร่วมสนุกและเรียนรู้ศิลปะหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพ

Art

Art & Craft

Cooking

Cooking Club

Movie

Movie Making

Agriculture

Agriculture

Music

Music Club

กิจกรรมและชมรมสำหรับนักท่องเที่ยว

 

นอกจากนี้ ทางโรงเรียนมีกิจกรรมและชมรมให้สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจร่วมสนุกและเรียนรู้ศิลปะหลากหลายรูปแบบ ณ วิกหัวหิน พื้นที่แห่งการสร้างจินตนาการ แหล่งเรียนรู้ศิลปะ อาทิ การปั้นดิน วาดภาพ Paper mache บัลเลต์ ดนตรี ขี่ม้า โดยศิลปินมืออาชีพที่ผ่านการคัดสรรจากครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ละครเวทีและภาพยนตร์) ข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 081 813 9631 , 081 763 8690