ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ตอนปลาย

 
โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวิสัยทัศน์นำศิลปะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของนักเรียน ทั้งทางด้านวิชาการและการดำรงชีวิตตามแบบวัฒนธรรมที่ดีงามทั้งของไทยและสากล เสริมทักษะทางด้านภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศและพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดเพื่อการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

แบ่งเป็น 3 ภาคเรียน

ภาคเรียนที่ 1
สัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน ถึง สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคม

 

ภาคเรียนที่ 2
สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายน ถึง กลางเดือนธันวาคม

 

ภาคเรียนที่ 3
สัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม ถึง สัปดาห์แรกของเมษายน

124120439_3862937350385819_9148098066709232557_n
260186452_4978463352166541_1029299382110493387_n
247730949_4940940032585540_1375278109103175513_n
120852233_3766745200005035_8130938275348045124_n

วันและเวลาเรียน

 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 :

  • วันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08:30 – 18:00 น.
  • วันอาทิตย์ ทางโรงเรียนจะพานักเรียนไปทัศนศึกษา รับประทานอาหาร หรือชมภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

* ในกรณีที่มีผู้ปกครองรับนักเรียนกลับบ้านและต้องการพานักเรียนที่มิใช่บุตรหรือญาติออกนอกโรงเรียน ทางโรงเรียนจะอนุญาตให้พาไปได้หนึ่งคนเท่านั้น

เครื่องแบบนักเรียน

 
ชุดทางการมัธยม
ชุดนักเรียนมัธยม วันจันทร์
ชุดนักเรียนมัธยม วันอังคาร
ชุดนักเรียนมัธยม วันพุธ
ชุดนักเรียนมัธยม วันพฤหัสบดี
ชุดนักเรียนมัธยม วันศุกร์

กิจกรรมล่าสุด