ตราสัญลักษณ์โรงเรียนภัทราวดี หัวหิน

มีที่มาจากตัวอักษร ภ พยัญชนะตัวแรกจาก ชื่อจริงของ ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน ผู้ก่อตั้ง โรงเรียน ซึ่งได้นำ ตัวอักษร ภ มาประดิษฐ์เป็นรูปเด็กกำลังรื่นเริง โดยเคลื่อนไหว ร่างกายอย่างอ่อนไหว และสบาย ๆ ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของโรงเรียนคือการให้นักเรียนได้เรียนรู้ ทั้งวิชาการและศิลปศาสตร์ควบคู่กันไปอย่างมีอิสระและมีความสุข

ภด.

อักษรย่อโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

สีม่วง เป็นสีที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ และการถ่ายทอดทั้งศาสตร์และศิลป์สู่เยาวชน

สีเทา เป็นสีที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สื่อถึงความคิดที่เปิดกว้างก้าวไกล และการมีวิสัยทัศน์ของผู้นำ

สีเหลืองจำปา เป็นสีของดอกไม้ไทยที่สดใส มีความหอม ต้นจำปามีดอกมาก เลี้ยงง่ายจึงเป็นคุณสมบัติที่มนุษย์พึงนำมาเป็นแบบอย่าง

อิสระภาพที่มีขอบเขต

คำขวัญของโรงเรียน

นักเรียนมีอิสรภาพทางความคิด มีอิสระในการสร้างสรรค์ อย่างมีเหตุผล เหมาะสมกับกฎระเบียบของสังคมในระบอบประชาธิปไตย ปลูกฝังความเป็นผู้นำที่ดีมีคุณภาพ มีความคิดทันสมัย ตามมาตรฐานสากลที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย

ab2435_157174469e24453886897b3656b9c8df_mv2
ab2435_67212c699f524b548bcbdf40fd6e49ff_mv2_d_2048_1366_s_2
ab2435_e56198c38bd848cfb8892cd342aace35_mv2
ab2435_1a7d1a3ea455427ab24f5916ad8f911b_mv2

"เพลงปีนภูเขา"

 
เพลงประจำโรงเรียน

อยากปีนภูเขาแสนสูง

หัวใจต้องมุ่งมั่นหมาย

ให้ชีวิตและกำลังกาย

ให้ฝันนั้นกลายเป็นจริง

ก้าวไปบนเขาแสนสูง

หนทางยากยุ่งไม่หวั่นไหว

ทีละน้อยค่อย ๆ เรียนรู้ไป

ให้ฝันนั้นกลายเป็นจริง

ก้าวไปบนเขาแสนสูง

พวกเราต้องจูงกันไป

ให้ความหวังและกำลังใจ

ห่วงใยต่อกัน

จะไปให้ถึงยอดสูง

หนทางยากยุ่งไม่หวั่นไหว

ทีละน้อยค่อย ๆ เรียนรู้ไป

ทำใจให้เย็น

อยากปีนภูเขาแสนสูง

หัวใจต้องมุ่งมั่นหมาย

ให้ชีวิตและกำลังกาย

ให้ฝันนั้นกลายเป็นจริง

จะไปให้ถึงยอดสูง

หนทางยากยุ่งไม่หวั่นไหว

เอาชนะความทุกข์ยากใดใด

ให้ฝันนั้นกลายเป็นจริง

อยากปีนภูเขาแสนสูง

หัวใจต้องมุ่งมั่นหมาย

ให้ชีวิตและกำลังกาย

ให้ฝันนั้นกลายเป็นจริง

จะไปให้ถึงยอดสูง

หนทางยากยุ่งไม่หวั่นไหว

เอาชนะความทุกข์ยากใดใด

ให้ฝันนั้นกลายเป็นจริง