ไข่เค็ม จากชั่วโมงคหกรรม ผลงานของนักเรียนในโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน โดยใช้ไข่เป็ดจากฟาร์มของโรงเรียน ผ่านกระบวนการดอง จนออกมาเป็นไข่เค็มสีสันสดใส กินกับอะไรก็อร่อย