ช่วงปิดเทอมใหญ่ประจำปี 2560 มีนักเรียนของเราเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร ในโครงการ Summer Camp เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและสังคม ขอบคุณทีมผลิต คุณครูรณ คุณเสือน้อย คุณโอ้ค ฯลฯ